Sebevědomí

Sebevědomí.
Pro mě celoživotní téma.
Sebevědomí se dá definovat jako pocit, že jsem prostě a jednoduše ok tak, jak jsem a umím si tento pocit dodat sám/sama.
Ne na základě toho, jak se ke mně chovají druzí nebo jak se chovám já k nim, ani na základě vzhledu, vnějších podnětů a podobně.
Sebevědomí se nejvíce tvoří od narození do 3. Roku života, neznamená to ale, že bychom s tím nemohli nic dělat ani v dospělosti. Ba naopak.
Sebevědomí je dynamické, v čase se mění a často vychází z životních zkušeností.
Proto ho nemůžeme stavět na něčem, za čím není naše práce.
Logicky všichni tady potřebujeme naplnit svůj potenciál, který může být úplně jakýkoliv.
Sebevědomí velmi úzce souvisí i s uměním přijímat pochvalu od druhých a neshazovat pozitivní věci, které nám druhý člověk řekne.
Komplex méněcennosti vychází často ze zkušeností z dětství a projevuje se nutkavou snahou dokazovat si svoji hodnotu před ostatními.
Tímto způsobem ale opravdové sebevědomí bohužel nikdy nezískáme.
Abychom své sebevědomí podpořili, musíme si stanovovat reálné cíle, protože pokud si dáme nesplnitelný cíl a ten se nepovede, naše sebevědomí to podrývá.
Dále musíme být schopni si s klidem říct o pomoc druhým lidem, je to normální.
Vnitřním rozhovorem toho zmůžeme docela hodně.
Pokud se sami se sebou budeme v různých situacích bavit takovým způsobem, jako mluvíme s nejlepší kamarádkou, mnoho se změní. Opravdu.
Dalším důležitým bodem je pomáhat ostatním, pokud nás poprosí a nepomáhat ostatním, pokud nás nepožádají, protože pak budeme automaticky očekávat, že někdo pomůže nám, i když si neřekneme, což se častokrát nestane a naše sebevědomí opět trpí.
Své hodnoty a to, co jsem já sám/sama dokázala, si musím ocenit hlavně já.
Druzí toho nejsou povinni.
Na tomto se sebevědomí stavět dá, ale pokud od druhých budeme nutně vyžadovat respekt, nedostaneme ani respekt ani své sebevědomí.

A já tímto děkuji za jednu perfektní přednášku, která mi opět v mnoha věcech otevřela oči.❤️

Pohyb a dětská obezita

Dětská obezita je narůstající a alarmující problém, který nám dokazuje, jak moc nekonečný blahobyt škodí.
Odpovědnost za obezitu dítěte mají rodiče, ne dítě samotné.
A právě rodiče bohužel velmi často bývají relativně brzdícím článkem v léčbě, což je smutná realita.
Opět se zde dostáváme ke každodenním návykům.
Dítěti by se postupem času měla navyšovat zátěž a neubírat.
Pohyb by měl odpovídat zdravotnímu stavu dítěte a jeho psychomotorickému vývoji.
Důležité je především zohlednění stupně nadváhy/obezity a věk.
Fyzioterapeut je v tomto velmi nápomocný.
Vždy je podstatné se odrazit od množství a stupně zátěže, na které doposud dítě bylo zvyklé.
Pohyb je třeba dítěti podávat jako zábavu, ne jako trest.
Tak, aby se dítě naučilo mít pohyb rádo. Když se chce, všechno jde.
Pokud se zapojí celá rodina, dítě to bude vnímat úplně jinak, je to nezastupitelná součást léčby.
Děti mají v sobě přirozenou touhu se učit novým věcem, nápomocné může být třeba ukázat dítěti, jak svůj pohyb zlepšil od minulé aktivity.
Druhy pohybu by měly být různé a ideálně takové, které zapojí celé tělo.
S fyzioterapeutem může dítě korigovat funkční poruchy pohybového aparátu, to je také součást léčby.
Musí co nejvíce spolupracovat rodiče a také škola.
Extrémní obezita se již bohužel u praktických lékařů přestává stávat výjimkou a je nejvyšší čas společnost probudit.
Obezita je nemoc a každá nemoc by se měla léčit.
Příspěvek vznikl na základě přednášky z obezitologické konference.

Vodní dýmka

„Vzhledem k tomu, že tabák je hlavním zdrojem kouře jak ve vodní dýmce, tak v cigaretách, jsou uživatelé vodních dýmek vystaveni mnoha stejným toxickým sloučeninám/vedlejším produktům jako uživatelé cigaret, ale v dramaticky vyšších úrovních, což může ve skutečnosti způsobit zhoršení zdravotních účinků u uživatelů.
V hlavním proudu kouře z vodní dýmky bylo nalezeno několik toxických látek včetně nikotinu, oxidu uhelnatého, karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, aromatických aminů, aldehydů, furanických a fenolických sloučenin, dehtu, těžkých kovů a amoniaku.
Podobně jako u kouření cigaret bylo zjištěno, že hladiny nikotinu v plazmě jsou u uživatelů vodní dýmky zvýšené, což ukazuje na systematické dodávání nikotinu.
Důležité je, že vdechované objemy jsou znepokojivé, protože dodávají vysoké množství nebezpečných chemikálií ve srovnání s cigaretami. Například aldehydy, jako je akrolein, vyvolávají kardiopulmonální toxicitu, jsou potenciálně karcinogenní a zvýší riziko krevní sraženiny.
Kromě toho jsou PAH karcinogenní, zatímco oxid uhelnatý vyvolává kardiovaskulární onemocnění. „

Vodní dýmka v žádném případě není zdravější náhradou cigaret. A závěr? Jestli chceme být zdraví, musí pro nás být normální nekouřit.

Spánek

Brýle blokující modré světlo od zhruba 19h nebo od doby, kdy se venku setmí, jsou skvělým pomocníkem v boji se spánkovým režimem. Mně osobně pomáhají více tělo už večer uklidnit a rychleji pak usnout. Tak, aby spánek byl dostatečně dlouhý a dostatečně kvalitní.

Důsledky krátkého a nekvalitního spánku, častého ponocování nebo nočních směn:
❗️Máme zde souvislost mezi kratším spánkem zhruba pod 5 hodin denně a kardiovaskulárními komplikacemi
❗️Zvýšená míra stresu
❗️Větší emoční vypětí
❗️Nižší kvalita paměti
❗️Vysoký krevní tlak
❗️Narušený profil krevních lipidů
❗️Obezita
❗️Diabetes 2. typu
❗️Rychlejší rozvoj aterosklerózy
❗️Kognitivní poruchy
❗️Chronické narušení cirkadiánního rytmu

Jsou to bodově uvedené některé důsledky, které mají mnohem hlubší souvislosti, o nichž by se dlouho dalo mluvit, chci jen poukázat, jak moc je kvalitní a dostatečně dlouhý spánek důležitý!✨

Vděčnost

Pojďme se takhle všichni na chviličku zastavit a uvědomit si, co všechno v životě máme🤍

Ono totiž zdraví opravdu není samozřejmost a dvě ruce na obejmutí někoho, koho máme rádi, prostě opravdu nemá každý. Zní to teď asi hloupě, ale je to tak.

Hezké vztahy ani láska nepadají každý den do klína jen tak a čas běží. Jakože fakt docela rychle běží, zatímco my žijeme jako kdybychom tím vším bez problému mohli plýtvat. Jako kdybychom byli snad úplně nesmrtelní. Jako kdyby se negativní efekt alkoholu, cigaret a probdělých nocí nemohl projevit až za pár let. Třeba. Jen příklad.

Přitom život v každé minutě nabízí tolik krásných momentů..okolo nás..v nás..v lidech, kteří jsou okolo nás.

Pojďme se všichni chvíli zastavit a uvědomit si, co všechno v životě máme, co prožíváme, koho v životě máme..❤️

Je těžký to cítit v koloběhu fungování jako motorová myš, která se honí jen za obrovskými výsledky a nic jiného ji nezajímá. Mít cíle je častokrát opravdu jeden z mnoha smyslů života, ale pokud jim budeme dávat až přespříliš nezdravě velkou váhou, že jich za každou cenu musíme co nejdříve dosáhnout, tak k vnitřní spokojenosti nepovedou. Při kontinuálním fungování s vysokou hladinou kortizolu si totiž ani nemůžeme uvědomovat všechnu tu vzácnost, v takovém stavu je nereálné ji cítit.

Můžete si to všechno napsat na papír nebo vyjmenovat. Klidně nahlas.

Mějte krásný den❤️

Jedna ranní ledová..

✅Buduje imunitu a odolnost
✅Podpoří prokrvení každé části těla
✅Zrychlí a nakopne metabolismus, tím pádem podpoří i redukci hmotnosti
✅Podpoří regeneraci po sportovním výkonu, rychleji ze svalů odstraní laktát, což znamená po větším výkonu menší bolest svalů
✅Zaručeně vykouzlí dobrou náladu (taky jsem tomu dříve nevěřila, ale fakt to funguje)
✅U mužů podpoří tvorbu testosteronu, která má v posledních letech, jak ukazují statistiky, dost klesající tendenci
✅Předejde bolení v krku po strávení času v nepříznivém počasí
✅Podpoří kardiovaskulární systém a pružnost cév
✅Má ještě mnoho dalších benefitů

Nejdůležitější u otužování je PRAVIDELNOST, VYTRVALOST a ROZUM.

A taky je cílem se vystavit chladu, ne promrznout!

Dejte mi vědět, jestli si taky dáte #jednuranníledovou🥶